CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Function-based manning - a pilot study

Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Margareta Ljung (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Karin Nodin
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - 21 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-03-10. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 117633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report. X - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden