CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling particle-laden flows: A research outlook

J.S. Curtis ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik)
AICHE Journal Vol. 50 (2004), 11, p. 2638-2645.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: TURBULENCE MODULATION; SIZE DISTRIBUTION; BINARY-MIXTURE; FLUIDIZED-BED; DISKS; MICROSTRUCTURE; HYDRODYNAMICS; ASSEMBLIES; REACTORS; STRESSDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-05-22.
CPL Pubid: 11763

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur