CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid Method Combining FDTD and FEM for Maxwell's Equations

Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar)
RVK 99 - RadioVetenskap och Kommunikation 99 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 11762

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur