CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: Natural semidirect gauge mediation and D-branes at singularities

Riccardo Argurio ; Matteo Bertolini ; Gabriele Ferretti (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik) ; Alberto Mariotti
Physical Review D (1089-4918). Vol. 81 (2010),
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-03-10. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 117613

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur