CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FEM algorithms for Maxwell's equations

Thomas Rylander (Institutionen för matematik) ; Rickard Bergström (Institutionen för matematik) ; Mårten Levenstam (Institutionen för matematik) ; Anders Bondeson (Institutionen för matematik) ; Claes Johnson (Institutionen för matematik)
EMB 98 - Electromagnetic Computations for Analysis and Design of Complex Systems (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 11761

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur