CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental and numerical investigation of particle transport in a horizontal pipe

Robert Rundqvist ; Camilla Ljus ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
AICHE JOURNAL Vol. 51 (2005), 12, p. 3101-3108 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: SOLID 2-PHASE FLOW; TURBULENCE MODIFICATION; LDV MEASUREMENTS; CHANNEL FLOW; SUSPENSION; VELOCITY; SLURRIESDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 11759

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur