CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chromic transitions in phenyl-substituted polythrophenes

S. Admassie ; W. Mammo ; T. Solomon ; T. Yohannes ; Mats R. Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Bulletin Of The Chemical Society Of Ethiopia Vol. 19 (2005), 2, p. 267-276.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11758

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Polymerkemi

Chalmers infrastruktur