CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perfectly Matched Layer in Three Dimensions for the Time-Domain Finite Element Method Applied to Radiation Problems

Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Jian-Ming Jin
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 53 (2005), 4, p. 1489-1499.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2011-10-18.
CPL Pubid: 11757

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur