CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction to the special issue: "Environmental Assessments and Waste Management"

Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Journal of Cleaner Production Vol. 13 (2005), 3, p. 209-211.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur