CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accurate extrapolation to zero cell size by Pade approximation

Pär Ingelström (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Love Lindholm (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Thomas Rylander
International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields Vol. 16 (2003), 3, p. 287-298.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 11753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur