CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Classification of Scenario Methods – Useful for the Expansion of Tools of Industrial Ecology.

Lena Börjeson ; Mattias Höjer ; K-H Dreborg ; Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Göran Finnveden
ISIE Conference (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur