CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Melt spinning of poly(vinylidene fluoride) mono- and bicomponent fibres and yarns - the formation of piezoelectric beta-phase crystallinity

Anja Lund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; Extern)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: poly(vinylidene fluoride), PVDF, fibre, melt spinning, processing conditions, crystal structure, X-ray diffraction of polymers, piezoelectric polymerDenna post skapades 2010-03-08. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 117477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Funktionella material
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-03-26
Tid: 10:30
Lokal: Delta-Gamma
Opponent: Prof. Mikael Skrifvars

Ingår i serie

Technical report - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology 60/2010