CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life cycle assessment – introduction and overview

Andrea Russell ; Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Journal of Cleaner Production Vol. 13 (2005), 13-14, p. 1207-1210.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11745

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur