CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Driving forces for import of waste for energy recovery in Sweden.

Mattias Olofsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Jenny Sahlin (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Johan Sundberg (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Waste Management & Research Vol. 23 (2005), 1, p. 3-12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 11744

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur