CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bergsjön an ecological district

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Proceedings of CIB W69 meeting in Göteborg June 4-8 1998. CIB Proceedings Publication 243. Rotterdam (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-03-05. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 117409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur