CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental design strategies - Learning from buildings

Paula Femenias (Institutionen för form och teknik)
Proceedings of International Conference Sustainable Building 2000, 22-25 October, Maastricht, The Netherlands. (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-03-05. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 117408

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för form och teknik (1991-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur