CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nationalpaketet bostad: Nederländernas norm för uthålligt bostadsbyggande

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-03-05. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 117402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur