CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ekobyggen i Göteborg med omnejd

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 0281-2215.- 58 s.
[Bok]

Nyckelord: ekologiskt byggande, väst Sverige, 1990-talDenna post skapades 2010-03-05. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 117397

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur