CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular AND logic gate based on electric dichroism of a photochromic dihydroindolizine

Joakim Andréasson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Yuichi Terazono ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Tom Moore ; Ana L. Moore ; Devens Gust
Angewandte Chemie - International Edition (1433-7851). Vol. 44 (2005), 46, p. 7591-7594.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: electric field, linear dichroism, molecular devices, photochromism, polarized spectroscopy, half-adderDenna post skapades 2010-03-05. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 117348

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Spektroskopi

Chalmers infrastruktur