CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular 2 : 1 digital multiplexer

Joakim Andréasson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; S. D. Straight ; S. Bandyopadhyay ; R. H. Mitchell ; T. A. Moore ; A. L. Moore ; D. Gust
Angewandte Chemie - International Edition (1433-7851). Vol. 46 (2007), 6, p. 958-961.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: chromophores, molecular devices, photochemistry, photochromism, porphyrinoids, half-adder, logic gates, fluorescence, inhibit, levelDenna post skapades 2010-03-05. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 117345

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur