CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Demonstration of a 40 gigasample/s photonic real-time analog-to-digital converter

Johan Stigwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Photonics for Wireless Communication, PWCom-05, The 12th Nefertiti Workshop, 1-3 June, Särö, Sweden (2005)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 11734