CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Maximum Polygon Area and its Relation to the Isoperimetric Inequality

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 11729

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:51