CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

AlN/GaN MQW structures - MBE growth and characterization

Xinyu Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - v, 48 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-01-17.
CPL Pubid: 11728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-12-21
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 10