CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Volume Fraction of a Non-overlapping Germ-grain Model

Jenny Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Marianne Månsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2009-05-11.
CPL Pubid: 11724

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2005:48