CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molekyler i rymden berättar hur stjärnor föds

Carina M. Persson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Fysikaktuellt Vol. (2009), 4, p. 14-15.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Stjärnor föds i mörka moln av damm och gas, ogenomträngliga för synligt ljus. Men signaler från molekyler i molnen slipper igenom. Molekyler har visat sig vara ovärderliga mätsonder av stjärnbildningsprocessen. En speciellt viktig molekyl är vatten, men eftersom den inte kan observeras med markbaserade teleskop har det funnits få observationer. Med hjälp av Odinsatelliten har därför Chalmers forskare sedan 2003 undersökt signaler från vatten stjärnbildande områden.Denna post skapades 2010-03-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 117094

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Stjärnors bildning och utveckling

Chalmers infrastruktur