CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics of propylene glycol and its oligomers confined to a single molecular layer

Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Dennis Engberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; W.S. Howells ; T. Seydel ; F. Juranyi
Journal of Chemical Physics Vol. 122 (2005), p. 244702.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur