CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics of water in a molecular sieve by quasi-elastic neutron scattering

Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Helén Jansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; W.S. Howells ; S. Longeville
Journal of Chemical Physics Vol. 122 (2005), p. 084505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur