CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Various approaches to products of residue currents

Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-03-03. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 117002

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:11