CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Theoretical Model for and a Pilot Study Regarding Transient Pressure Changes in the Spinal Canal under Whip-lash Motion

Mats Y. Svensson (Institutionen för personskadeprevention ; Extern) ; Tore Örtengren ; Bertil Aldman (Institutionen för personskadeprevention) ; Per Lövsund (Institutionen för personskadeprevention) ; Torsten Seeman
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. - 26 s.
[Rapport]

Nyckelord: Whiplash, Neck Injury, Biomechanics, Rear ImpactDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-03-02. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 116991

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)
Medicinska institutionen (1900-1990)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Farkostteknik
Strömningsmekanik
Neurokirurgi
Ortopedi

Chalmers infrastruktur