CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Generated Holograms Designed to Reduce Intensity Fluctuations During SLM Update

Martin Persson ; David Engström ; Anders Frank ; Jan Backsten ; Mattias Goksör ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Digital Holography and Three-Dimensional Imaging, OSA Technical Digest (CD) p. DWC3. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Holography, Optical devices, Spatial light modulators, Digital holographyDenna post skapades 2010-03-02. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 116944

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik
Optisk fysik

Chalmers infrastruktur