CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isothermal Low Cycle Fatigue Behavior of Single Shear Sn-9Zn and Sn-8Zn-3Bi Solder Joint

Peng Sun (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Zhaonian Cheng ; Zonghe Lai (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Proceedings of the IEEE CPMT Conference on Electronics Component Technology (ECTC55) p. 696-700. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2009-03-30.
CPL Pubid: 11689

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur