CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Nanotube Microcooler for Microelectronics Applications

Zhimin Mo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Raluca Morjan ; Johan Anderson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Eleanor E.B. Campbell ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Proceedings of the IEEE CPMT Conference on Electronics Component Technology (ECTC55) p. pp51-54. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2016-10-18.
CPL Pubid: 11688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur