CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of an ontology for the ACA technology in electronics applications

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Yu Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; James Morris
10th International Symposium and Exhibition on, Advanced Packaging Materials Vol. 8 (2005), 1,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 11686

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur