CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silver Nanoparticle Formation in Microemulsions Acting Both as Template and Reducing Agent

Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Jan Skov Pedersen ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Langmuir Vol. 21 (2005), 24, p. 11387-11396.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 11683

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur