CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solar Light Decomposition of DFP on the Surface of Anatase and Rutile TiO2 Prepared by Hydrothermal Treatment of Microemulsions

Andrei Kiselev ; Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; A Mattson ; A Shchukarev ; Sara Sjöberg ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Lars Österlund
Surface Science Vol. 584 (2005), p. 98-105.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 11682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur