CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Öppen publicering från Chalmers

En guide för forskare

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 6 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Kraven på att vetenskaplig litteratur skall finnas fritt tillgänglig på nätet ökar nu snabbt. Nya vetenskapliga artiklar från Chalmers förväntas finnas öppet ute på nätet inom ett halvår. Avhandlingar och rapporter kan omgående nätpubliceras från CPL, Chalmers Publication Library.

Även äldre verk kan nu enkelt nätpubliceras via skanning. En kort guide har utarbetats för att underlätta snabbt utnyttjande av de nya möjligheterna att göra forskningen lättillgänglig. Belysande exempel ges för olika typer av publikationer.

Nyckelord: nätpublicering, policy, tillgänglighet, sökbarhet, rutiner


Guiden kan förhoppningsvis bidra till en bättre balans för nättillgänglig vetenskaplig litteratur med högre andelar av både äldre publikationer och publikationer på svenska.Denna post skapades 2010-03-01. Senast ändrad 2010-03-09.
CPL Pubid: 116819

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur