CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vetenskaplig publicering

Nya möjligheter för nätpublicering och granskning

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 6 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Vetenskaplig publicering revolutioneras nu genom nya möjligheter att snabbt nå ut till alla via nätpublicering. Utvecklingen belystes vid ett seminarium i april 2009 arrangerat av fakultetsklubben i samverkan med fakultetsrådet vid Chalmers.

Vetenskapliga tidskrifter gör alltmer av sitt material tillgängligt via nätet samtidigt som antalet tidskrifter med enbart öppen nätpublicering ökar. För dessa finns dock problem med publiceringsavgifter och osäker vetenskaplig status.

Ett alternativ eller åtminstone komplement är nätpublicering direkt från universitet och högskolor. En stor fördel är att sådan kan ske för olika kategorier av publikationer inklusive rapporter, avhandlingar och populärvetenskap. Nätpublicering möjliggör också utveckling av öppnare former för granskning av vetenskaplig litteratur.

Nyckelord: forskning, vetenskap, tillgänglighet, sökbarhet, kvalitet


En introduktion till seminariet och ett kort referat av detsamma skrevs av Göran Petersson för fakultetsklubben.Denna post skapades 2010-03-01. Senast ändrad 2010-07-30.
CPL Pubid: 116814

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur