CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanistic Study of the Influence of the Surface Acidity on Lean NO2 Reduction by Propane in HZSM-5

Hanna Härelind Ingelsten (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Dongmei Zhao (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Catalysis (0021-9517). Vol. 232 (2005), 1, p. 68-79.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: selective catalytic-reduction, group metal-catalysts, in-situ ftir, nitric-oxide, burn conditions, sulfur-dioxide, oxygen excess, steady-state, no/c3h6/o-2 reaction, fe/zsm-5 catalystsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 11681

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemi
Fysikalisk kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Catalysts for automotive exhaust cleaning -Aspects on TWC deactivation and lean NOx reduction