CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ag/AgCl Loaded Ordered Mesoporous Anatase for Photocatalysis

Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Henrik Birkedal ; Nathan Franklin ; Todd Ostomel ; S Boettcher ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Galen Stucky
Chem. Mater. Vol. 17 (2005), 6, p. 1409-1415.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 11680

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur