CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kompetens och erfarenhet hos seniorer

Bättre villkor vid Chalmers

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - 6 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

En allmän insikt om att människor måste få möjlighet att verka upp i högre åldrar sprider sig nu i samhället. Mot denna bakgrund togs villkoren för seniorer på Chalmers upp vid ett seminarium i maj 2008. Arrangör var fakultetsklubben i samverkan med fakultetsrådet. Personalansvariga från högskolan medverkade.

Rapporten innehåller program, referat, inlägg, underlag och uppföljning till seminariet. Skarp kritik framfördes mot att seniorer osynliggörs särskilt på Chalmers hemsida. Vissa förbättringar har skett genom möjlighet till registrering som associerad till Chalmers. En viktig fråga är att seniorer erbjuds bra möjligheter till fortsatt publicering.

Nyckelord: forskare, lärare, ålder, diskriminering, aktivitet, synliggörande


Underlaget inför seminariet och den korta uppföljningen en tid efteråt skrevs av Göran Petersson för fakultetsklubben.Denna post skapades 2010-03-01. Senast ändrad 2010-10-17.
CPL Pubid: 116796

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur