CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implications of an interpretative-based understanding of LCA practice

Emma Rex (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
11th Annual International Sustainable Development Research Conference, Finlandia Hall, Helsinki, Finland, June 6-8, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Field study, Forest products industry, Interpretative explanations, LCA practice, Organisation theory, SwedenDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur