CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aspects of the Role of Hydrogen in H-2-Assisted HC-SCR Over Ag-Al2O3

Hannes Kannisto (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Hanna Härelind Ingelsten (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 52 (2009), 13-20, p. 1817-1820.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The role of hydrogen in H-2-assisted HC-SCR of NOx over Ag-Al2O3 is investigated by XPS and in situ DRIFT spectroscopy. Hydrogen does not reduce the surface silver species to metallic silver, however direct reduction of surface nitrates by hydrogen is observed. It is proposed that one important role of hydrogen is the removal of nitrates from the Ag-Al2O3 surface.

Nyckelord: Hydrogen effect, HC-SCR, Ag-Al2O3, XPS, DRIFTS, Surface nitrates, selective catalytic-reduction, silver-alumina catalyst, in-situ ftir, higher hydrocarbons, ag/al2o3 catalysts, lean conditions, nox, reduction, nitric-oxide, propane, propeneDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-03-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 116623

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Lean NOx reduction over silver-alumina catalysts - Aspects on synthesis, structure and activity