CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operative images and translations of the life cycle concept: Life cycle thinking outside the environmental department

Emma Rex (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
LCM 2005 - Innovation by Life Cycle Management International Conference Barcelona, September, 5-7, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: LCA, life cycle thinking,Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11655

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Premises for Linking Life Cycle Considerations with Marketing


Marketing for Life Cycle Thinking