CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximum second order PMD in emulators - a geometric approach

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communication Conference, 2005. Technical Digest. OFC/NFOEC (0733-8724). p. OThT2. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11654

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur