CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

VCSELs for radio-over-fiber applications

Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proceeding from Nefertiti Workshop on Photonics in Wireless Communication: Cost-effective Solutions and Future Technologies (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 11653

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur