CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plastic model with non-local damage applied to concrete

Peter Grassl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Milan Jirásek
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics Vol. 30 (2005), 1, p. 79-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: plasticity, damage mechanics, non-local continuum, concrete, failure, localizationDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggproduktion
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur