CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The progress of user requirements through a software development project

Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Elsa Rosenblad (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
International journal of industrial ergonomics Vol. 36 (2006), 1, p. 73-81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: user requiements, user needs, user-centred designDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 11647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


User-Centred Design and Technology-Mediated Services- Identifying and Addressing Challenges by Analysing Activities