CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isolation and characterization of physicochemical and material properties of arabinoxylans from barley husks

Anders Höije (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Maria Gröndahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Kristoffer Tømmeraas ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Carbohydrate Polymers Vol. 61 (2005), 3, p. 266-275.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2010-10-12.
CPL Pubid: 11646

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Isolation, Characterization and Material Properties of Arabinoxylan from Barley


Bioprocessing, Structure and Material Properties of Arabinoxylans