CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of moisture on the dynamical mechanical properties of bacterial cellulose/glucuronoxylan nanocomposites

Sofia Dammström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Lennart Salmén ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Polymer (0032-3861). Vol. 46 (2005), 4, p. 10364-10371.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: nanocomposites, glucuronoxylan, material propertiesDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2007-10-09.
CPL Pubid: 11644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur