CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The politics and policy of energy system transformation - explaining the German diffusion of renewable energy technology

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Volkmar Lauber
Energy Policy Vol. 34 (2006), 3, p. 256-276.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: renewable energy technology, Germany, politicsDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11641

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur